Інституція в якій піклуються про майбутнє Карпат!

Напрямки діяльності Центру сталого туризму Українських Карпат

Розробка стратегічних документів з розвитку сталого туризму на підставі аналізу туристського потенціалу територій українських Карпат


Розробка та реалізація комплексу заходів щодо розвитку пріоритетних і перспективних напрямків сталого туризму українських Карпат


Формування пропозицій по створенню додаткових інструментів підтримки галузі туризму на території українських Карпат

Просування та формування іміджу туристських можливостей українських Карпат на українському та міжнародному ринку

Проекти сталого туризму українських карпат