Команда Проекту

Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах

Коваль Олександр - керівник проекту

Здійснює:

 • Адміністративну роботу та менеджмент з реалізації проекту

 • Процес організації роботи команди Проекту

 • Контроль за виконанням робіт з організації тендерів, залучення експертів, формування технічних завдань та закупівель послуг

 • Забезпечення реалізації заходів проекту згідно календарного графіку

 • Подає звітність

Надія Яшина - асистент керівника проекту

Здійснює:

 • Адміністративна та управлінська допомога керівнику проекту

 • Координація робіт, взаємодія з партнерами проекту, експертами

Любка Ганна – керівник Центру

Здійснює:

 • загальне керівництво Центром сталого туризму українських Карпат;

 • пошук потенційних партнерів, налагоджує партнерські зв’язки, розбудовує туристичну партнерську мережу;

 • пошук та залучення зовнішніх експертів до роботи Центру, за погодженням з керівництвом Агенції;

 • забезпечення участі представників Центру в заходах регіонального, національного та міжнародного рівня.


Маркович Іван - проектний менеджер

Здійснює:

 • підготовку матеріалів для участі в тендерних закупівлях, згідно вимог чинного законодавства;

 • координує діяльність експертів, що залучаються до виконання заходів Проекту.


Рівіс Михайло - проектний менеджер

Здійснює:

 • підготовку та подання проектних заявок; угод на виконання послуг;

 • підготовку інформації щодо наявної туристичної інфраструктури.


Товтин Владислав - проектний менеджер

Здійснює:

 • розробку нових туристичних продуктів, подання концепцій нових проектів, та пошук джерел фінансування для їх подальшого просування і використання;

 • пошук цікавих тем для сайту, написання унікального контенту, його поширення через Інтернет простір.