Про проект

Загальна ціль проекту

Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах — створення Карпатської туристичної платформи.

Нормативно-правова база

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року No 385.

Зазначені Цілі проекту відповідають Указу Президента України N9722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року, а саме Цілям 99 (Завдання 9.6; 9.7.), N911 (Завдання 11.3; 11.4; 11.5; 11.6.), 915 (Завдання 15.2; 15.4.), No17 (Завдання 17.3.).

Програма регіонального розвитку «Розвиток туризму», Схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року No 821, а саме напряму 4.1. Підвищення туристичного потенціалу.

Конкретні цілі

Створення та запуск роботи Центру сталого туризму Українських Карпат

Поглиблення міжрегіональної та міжнародної співпраці в рамках Карпатської конвенції та промоція сталого туризму у регіоні

Створення інфраструктури для пріоритетного напрямку місцевого економічного розвитку – туризму

Цільові групи

 • Персонал Агенцій регіонального розвитку Закарпатської області

 • Представники місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та представники громадського сектору

 • Представники бізнесу, зайняті в секторі туризму

Кінцеві бенефіціари

 • Населення Закарпатської області

 • Внутрішній та іноземний турист

 • Внутрішній та іноземний турист

Прогнозовані результати

Функціонує Центр сталого туризму українських Карпат

Підготовлено та проведено тренінгово-коучинговий курс для персоналу Центру сталого туризму українських Карпат та представників 4-х областей

Організовано співпрацю основних Вигодонабувачів 4-х регіонів Карпат в галузі сталого туризму

Проведений аналіз місцевих сільських територій та розроблені моделі використання рекреаційних ресурсів сільських територій в рамках підходу сталого туризму

Створено регіональні туристичні продукти, адаптовано та інтегровано туристичні продукти європейських країн-сусідів з подальшим виданням Каталогу туристичних продуктів та маршрутів українських Карпат

Розроблено інструментарій та програми управління ринком праці в галузі сталого туризму Для території Карпат (навчально методичні посібники)

Забезпечено обмін досвідом В Т.Ч. міжнародним через організацію заходів з презентаціями туристичних продуктів, моделей використання рекреаційних ресурсів сільських територій

Забезпечено просування інформації про рекреаційні можливості українських Карпат (інтернет-портал сталого туризму українських Карпат

Розпочато функціонування 3 транс європейських туристичних маршрутів через українські Карпати, діє ГІС – система промаркованих маршрутівОсновні заходи

 1. Створення та запуск роботи Центру сталого туризму українських Карпат.

 2. Функціонує Центр сталого туризму Українських Карпат.

 3. Підготовлено та проведено тренінгово-коучинговий курс Для персоналу Центру сталого туризму українських Карпат та представників 4-х областей.

 4. Організовано співпрацю основних вигодонабувачів 4-х регіонів Карпат в галузі сталого туризму.

 5. Створення інфраструктури для пріоритетного напрямку місцевого економічного розвитку — туризму

 6. Проведений аналіз місцевих сільських територій та розроблені моделі Використання рекреаційних ресурсів сільських територій в рамках підходу сталого туризму

 7. Створено регіональні туристичні продукти, адаптовано та інтегровано туристичні продукти європейських країн-сусідів з подальшим виданням Каталогу туристичних продуктів та маршрутів Українських Карпат

 8. Розроблено інструментарій та програми управління ринком праці в галузі сталого туризму для території Карпат (навчально-методичні посібники)

 9. Поглиблення міжрегіональної та міжнародної співпраці в рамках Карпатської конвенції та промоція сталого туризму у регіоні

 10. Забезпечено обмін досвідом в т.ч. міжнародним через організацію заходів з презентаціями туристичних продуктів, моделей використання рекреаційних ресурсів сільських територій.

 11. Забезпечено просування інформації про рекреаційні можливості українських Карпат (інтернет-портал сталого туризму українських Карпат)

 12. Розпочато функціонування 3 транс’європейських туристичних маршрутів через українські Карпати, діє ГІС – Система промаркованих маршрутів