Про Центр

Центр сталого туризму українських Карпат є відокремленим підрозділом Установи „Агенція регіонального розвитку Закарпатської області”, яка створена відповідно до Закону України „Про засади державної регіональної політики” та Постанови КМУ №258 від 11.02.2016 „Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку”.

Створення Центру - це один з результатів реалізації Проекту „Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах”, головною метою якого є сертифікація і координація діяльності туристичних суб’єктів для забезпечення розвитку сталого туризму в Українських Карпатах на національному, транскордонному та транснаціональному рівнях.

Одним з ключових завдань Центру сталого туризму українських Карпат є налагодження взаємодії між місцевими органами самоврядування та представниками локального бізнесу. Величезний рекреаційний потенціал має використовуватися не тільки з метою розвитку інфраструктури, залучення інвестицій та збільшення зайнятості населення, а також з метою збереження для наступних поколінь унікальних природних багатств, біорізноманіття, культурних особливостей регіону.

Відповідно до Державної Програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки важливими завданнями Центру є:

  • розвиток туристичного потенціалу шляхом збереження та підтримки культурної спадщини та традиційних ремесел місцевого населення;

  • збалансоване використання природних лікувальних та рекреаційних ресурсів, збереження здатності природних комплексів до самовідтворення;

  • прокладення нових та облаштування існуючих туристичних, зокрема велосипедних, маршрутів до визначних об’єктів та пам’яток культурної спадщини;

  • забезпечення екологічної безпеки шляхом відновлення лісів та оптимізації структури ландшафтів; поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів.